fbpx

บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการ

12 พฤษภาคม 2563

บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการคุณภาพด้านบัญชี, ภาษีอากร, กฎหมาย เป็นต้น  เหมาะสำหรับเป็นคู่มือการทำงานและศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการ

บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการคุณภาพ ด้านบัญชี, ภาษีอากร, บัญชีการเงิน, การบริหาร
จัดการ, การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์, กฎหมายทั่วไป, กฎหมายแรงงานรวมทั้งผลิตสื่อวิชาการ ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นคู่มือการทำงานและศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการ 

รูปแบบบริการรูปแบบบริการ

1. บริการผ่านช่องทางการจำหน่าย หนังสือในกรุงเทพและปริมณฑล เช่นศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. บริการจำหน่ายทางตรงหน้างานสัมมนา และร้านหนังสือธรรมนิติ3. บริการจำหน่ายทางโซเชี่ยลมีเดีย  WWW.dharmnitibook.com / Line ID:dharmnitibook และหนังสือทางอิเลคทรอนิคส์ e-book

อัตราค่าบริการ

ราคาหนังสือและสิ่งพิมพ์แต่ละเล่มนั่นมีความแตกต่างกัน และราคานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและช่องทางการสั่งซื้อ ทั้งนี้หากลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อหนังสือกับธรรมนิติโดยตรง เป็นสมาชิกวารสารธรรมนิติ หรือสั่งซื้อในนามสถาบันการศึกษา จะสามารถใช้สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อหนังสือได้ 

บริการนี้เหมาะสำหรับข้อดี

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชี กฎหมาย ฝ่ายบุคคล

2. เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร

1. ข้อมูลในหนังสือนั้นเชื่อถือได้และมีการอัพเดทเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยหนังสือของเรานั้นเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาชีพนั้นๆ โดยตรง


บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการหนังสือทางวิชาชีพ ผ่านระบบสมาชิก

2. บริการฝึกอบรมและสัมมนา

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?