fbpx

บริการจัดทำสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ

12 พฤษภาคม 2563

บริการรับออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์  แปลเอกสาร  และรับผลิต จำหน่าย และออกแบบสินค้าพรีเมี่ยม

บริการรับออกแบบสิ่งพิมพ์ และจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์ หนังสือ คู่มือการเรียนการสอน วารสาร รายงานประจำปี

อัตราค่าบริการ

ประเภทสิ่งพิมพ์จำนวนพิมพ์ค่าพิมพ์หมายเหตุ
หนังสือ, คู่มือการสอนวารสาร,รายงานประจำปีขั้นต่ำ 500 เล่มเริ่มต้น 15,000 บาทตามลักษณะงานพิมพ์
แบบฟอร์มเอกสารขั้นต่ำ 1,000 ชุดตามลักษณะงาน
นามบัตรขั้นต่ำ 200 ใบเริ่มต้น 1,000 บาทยังไม่รวมค่าออกแบบ
แผ่นพับ โบชัวร์ แคตตาล็อกขั้นต่ำ 500 เล่มตามลักษณะงาน

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบริการ : ค่าบริการออกแบบลุกค้าสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง/งาน ตามความต้องการโดยไม่มีค่าบริการ

 

บริการการรับแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการ

แปลภาษาไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, ภาษาจีน
ค่าบริการเริ่มต้น 800 บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเอกสาร

 

บริการรับผลิต จำหน่าย และออกแบบสินค้าพรีเมี่ยม ของขวัญ ของแจก ของที่ระลึก

อัตราค่าบริการ

ประเภทสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป            จำนวน 100 ชิ้นขึ้นไป

ประเภทสินค้าสั่งผลิต                        จำนวน 200 ชิ้นขึ้นไป

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?