Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา
หน้าแรก ข่าวสาร ทีมผู้สมัครคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี แสดงความยินดี ‘ธรรมนิติ’ ย้ายที่ทำการใหม่
ทีมผู้สมัครคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี แสดงความยินดี ‘ธรรมนิติ’ ย้ายที่ทำการใหม่
Wednesday, 07 June 2017 08:27

 

คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ และตัวแทนทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรรมการ จากทีมคุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้เข้าพบกับผู้บริหารของธรรมนิติ เพื่อแสดงความยินดีในการย้ายสำนักงานมายังที่ทำการใหม่  โดยมีคุณไพศาล พืชมงคล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ  คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2  คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3  คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 และพร้อมทีมคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องบุศย์ ขันธวิทย์ อาคารธรรมนิติ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา